IBM FastT600 (DS4300) SAN Yapılandırması

IBM FastT600 model storage yapılandırması için null modem kablosu (Her 2 ucu 9 pin dişi seri kablo) ile cihaz üzerindeki seri port kullanılarak yapılabiliyor. Windows için HyperTerminal, Linux için Minicom, Mac OS X için ise goSerial isimli programı kullanabilirsiniz.

Seri port ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır:

Port speed : 19200 baud
Data bits : 8
Parity : None
Stop Bits : 1
Flow Controls : Xon/Xoff

Null kablo ile bağlandıktan sonra ekranda CTRL-BREAK basılıp “Press within 5 seconds: for SHELL, for baud rate” uyarısı alınınca klavyeden tuşuna basılır. Cihazın default parolası “infiniti” olarak tanımlıdır.

Cihazın network tanımlamaları için aşağıdaki komutlar kullanılabilir.

# IP yapılandırmasını görüntülemek için
netCfgShow

# IP yapılandırmasını oluşturmak/değiştirmek için
netCfgSet


* Tüm ayarlar cihazda her iki controllerda yapılmalıdır. Yapılandırma sırasında fiber kablolar HBA ayarları yapılarak bağlanmalıdır.

* Cihaz üzerinde RAID ve LUN ayarları için yönetim programları (Windows için Fasttmanager, linux için ise FasttMSJ) kurulmalıdır.

gurcan Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *