Xen ‘den VMware ‘e migration (V2V)

Uzun süredir çalıştığım şirkette VMware kullandığımız için, eski Xen sunucumuzdaki bir RHEL sistemi taşımamız gerekiyordu. İlk başta göz korkutsa da fizikselden sanala geçiş (P2V) kadar kolay bir işlem aslında.

* Bu yazida Xen uzerinde çalışan RHEL5 bir sistemin VMware ESXi 4.1 yapısına aktarılması anlatılacaktır.

Aktarma işleminde kopyalama için birden fazla yöntem kullanabilirsiniz. Bunlar;

– Xen image dosyasını convert etme. (qemu-convert ile dönüştürme işlemi)
– Image backup/restore. (Partimage/GHost/Acronis vb.)
– Networkten kopyalama. (Rsync/SCP/Netcat/Tar vb.)

Xen -> VMware VM Migration Adımları (Kernel Adımı)

Xen sunucuda para-virtualized kernel kullanılıyor ancak VMware üzerinde desteklenmediği icin öncelikle Xen üzerindeki guest sistemin kernelinin değiştirilmesi ve Xen kernelin silinmesi gerekiyor. Bunun için;

1. İşlemler riskli olduğu icin, guest sisteminizin yedeğini almanız onerilir.

2. Öncelikle, Xen üzerinde çalışan guest sistemdeki kernelin aynı versiyonundaki generic kernel dosyasını download edin. Örneğin, Xen üzerindeki RHEL’in kerneli “2.6.18-53.1.14.el5xen” ise “2.6.18-53.1.14.el5” kernel RPM dosyasını bulup download edin. Eğer sisteminize ait CD/DVD varsa, icerisinde bu dosyayı bulabilirsiniz.

3.

rpm -iv kernel_dosyasi.rpm

komutu ile kerneli sisteminize kurun.

Xen – > VMware VM Migration Adımları (Disk Adımı)

a) Xen image dosyasını dönüştürme

Xen üzerindeki sunucunuzun .img dosyasını QEMU ile .vmdk haline dönüştürebilir ve ESX sunucunuza aktarabilirsiniz.

1. QEMU programini aşağıdaki linkten indirebilir ve rpm ile kurabilirsiniz.

http://dag.wieers.com/rpm/packages/qemu/

Daha sonra aşağıdaki komutla dönüştürme işlemini yapabilirsiniz.

qemu-img convert source_xen_machine -O vmdk destination_vmware.vmdk

2. Oluşan .vmdk dosyasi VMware Server 1.x versiyonuna ait olacağı icin oluşan ESXi üzerine aktarmak için VMware Converter kullanabilirsiniz. Bunun için, ESXi üzerinde yeni bir VM oluşturun, disk olarak oluşturduğunuz .vmdk dosyasını kullanın. Daha sonra oluşan VM’i converter ile dönüştürün.

b) İstediğiniz herhangi bir image backup/restore aracı ile partition->partition kopyalama yapın. Bu amaçla daha önce yazdığım dokümanını kullanabilirsiniz.

c) Rsync ile kopyalama yapmak için, VMware üzerinde kopyalanacak sunucunuzun disk büyüklüğüne uygun bir VM oluşturun. Networkünü kopyalanacak sunucu ile aynı şekilde ayarlayın, iki sunucunun birbirine ssh ile erişiyor olduğundan emin olun.

Oluşturduğunuz VM’i RHEL CD/DVD ile “linux rescue” komutu ile açıp, network ayarlarını tamamlayın, root kullanıcıya bir parola tanımlayın, sshd servisini çalıştırın.

Xen uzerindeki sunucudan rsync ile kopyalama başlatın.

# rsync -avxP –exclude-from=’/tmp/exclude.txt’ / / vm_sunucu_ip_adresi:/

/tmp/exclude.txt icine kopyalanmayacak dizinleri satır satır yazabilirsiniz. (Ornegin; /proc , /net , /sys vb.)

Xen -> VMware VM Migration Adımlari (ESX Adımı)

1. Oluşturduğunuz ve dataları kopyaladığınız VM ‘in ayarlarını değiştirin.
Edit > Virtual Machine Settings > SCSI Controller 0 > Change type > LSI Logic.

2. VM’i RHEL5 CD/DVD ile boot edin, açıldıktan sonra, “chroot /mnt/sysimage”
komutu ile işlemi kopyalanmış diski mount edin.

3. /etc/fstab dosyasını yeni sisteminize uygun olarak düzenleyin. (LSI Logic ile oluşturulan diskler /dev/sdX seklinde olacaktır. İlk disk için /dev/sda kullanılmalıdır.)

4. /etc/modprobe.conf dosyasını aşağıdaki şekilde düzenleyin.

alias eth0 xennet
alias scsi_hostadapter xenblk

satırlarını silerek, aşağıdaki satırları ekleyin ve dosyayı kaydedin.

alias scsi_hostadapter mptbase
alias scsi_hostadapter1 mptspi
alias scsi_hostadapter2 ata_piix

5. /etc/inittab dosyasını düzenleyin. mingetty satırlarındaki XEN console satırını kapatın (satırın başına # koyun.)

6. Sistemin yeni disk sürücülerini görmesi için aşağıdaki işlemi yapmalısınız.
(LSI Logic ile oluşturulan diskler için RHEL “mptbase” modülünü kullanır.)

# mkinitrd –preload mptbase /boot/initrd-2.6.18-53.1.14.el5 2.6.18-53.1.14.el5

7. /boot/grub/grub.conf dosyasında kullanılan kernelin initrd satırını değiştirerek 5. adımdaki initrd dosyasını kullanacak hale getirin.

8. “grub-install /dev/sda” komutunu kullanarak bootloaderı tekrar yazın.

9. Yeni VM sunucuyu reboot edin ve normal açılması için dua edin 🙂

gurcan Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *