Regexp kullanarak postfix’te catch-all tanimi

Diyelim ki, mail sunucunuzda bir çok alan adı var, bunların her birinde gurcan.ozturk@domain1.tld, gurcan.ozturk@domain2.tld şeklinde tanımlar yapmak istemiyorsunuz, her domaine gelen gurcan.ozturk maillerini tek bir emailde toplamak istiyorsunuz. (catch-all işlemi) Postfix’te aşağıdaki ayarları yaparak bunu basitce sağlayabilirsiniz.

Öncelikle /etc/postfix/main.cf dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin.

virtual_alias_maps = regexp:/etc/postfix/virtual

Daha sonra /etc/postfix/virtual dosyası içine aşağıdaki satırı ekleyin, dosya yoksa oluşturun.

/^gurcan.ozturk@/ gurcan.ozturk@domain.tld

Aşağıdaki komutları sıra ile verdikten sonra, yaptığınız ayarlama aktif olacaktır.

postmap /etc/postfıx/virtual
postfix reload

İçince gurcan gecen her emaile gelenleri toplamak için ise catch-all satırı şu şekilde olmalıdır.

/.*gurcan.*@/ gurcan.ozturk@domain.tld

3 Responses

Leave a Reply


*