başka türlü bir şey benim istediğim

Showing: 2 RESULTS
Linux Postfix

Postfix ile bcc yapmak

Bugün hosting hizmeti verdiğimiz müşterilerimizden biri her ne kadar etik olarak görünmese de kullanıcılarının gönderdiği ve aldığı her mailin bir kopyasını başka bir adrese de gönderilmesini istedi. Bunun için Postfix’in ana konfigürasyon dosyası main.cf içerisine aşağıdaki satirları eklemek gerekiyor.

sender_bcc_maps = hash:/postfix_config_dizini/sender_bcc # Gönderilen her mailin kopyası için
recipient_bcc_maps = pcre:/postfix_config_dizini/recipient_bcc # Alınan her mailin kopyası için

Her iki dosyanın içerikleri aşağıdaki gibi olmalı.

/@hede.com.tr$/ patron@hede.com.tr

Daha sonra postfix reload komutunu verdiğinizde istenen ayarlar tamamlanmış olacak. Etik? Bilemem o kadarını.