RedHat ‘ı CentOS’a dönüştürmek

Sizden önceki linux sistem yöneticisi RHEL kurmuş ama zaten RedHat’tan destek ya da RHN üyeliği almıyorsanız niye RHEL kullanıyorsunuz? RHEL yerine CentOS kullanın 🙂
RedHat’ı CentOS’a dönüştürmek için aşağıdaki komutlar yeterli olacaktır.


mkdir ~/centos
cd ~/centos/
wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/centos-release-5-7.el5.centos.x86_64.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/centos-release-notes-5.7-0.x86_64.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/yum-updatesd-0.9-2.el5.noarch.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/yum-metadata-parser-1.1.2-3.el5.centos.x86_64.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/python-iniparse-0.2.3-4.el5.noarch.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/yum-fastestmirror-1.1.16-16.el5.centos.noarch.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/gamin-python-0.1.7-8.el5.x86_64.rpm

rpm --import http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
rpm -e --nodeps redhat-release
rpm -e yum-rhn-plugin
rpm -Uvh *.rpm
yum upgrade

Sisteminizi yeniden başlattığınızda RHEL yerine CentOS kullanacaksınız 🙂

gurcan Written by:

One Comment

  1. Devrim Gündüz
    March 24, 2012
    Reply

    Eksik olmuş, onu da sen bul 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *