mySQL ‘de “ERROR 1201 (HY000): Could not initialize master info structure” hatası

Master-Slave olarak ayarladığınız mySQL replication işleminin durduğunu farkettiniz, tekrar başlatmak için “start slave” komutunu verdiniz ancak aldğınız hata “ERROR 1201 (HY000): Could not initialize master info structure”. Ne yapmalısınız?

Bu sorun benim başıma slave sunucu restart olduktan sonra geldi. mySQL otomatik olarak replication işlemini başlatamamış. Sorunun çözümü basit. mySQL’e root olarak bağlanın.

~ # mysql -h hostname -u root -ppassword
mysql> stop slave ; reset slave;
mysql> change master to master_host=’master-mysql.domain.local’, master_user=’replica’, master_password=’PASSWORD’, master_log_file=’mysql-bin.00010001′, master_log_pos=10637371;

mysql> show slave statusG
*************************** 1. row ***************************
Slave_IO_State: Waiting for master to send event
Master_Host: master-mysql.domain.local
Master_User: replica
Master_Port: 3306
Connect_Retry: 60
Master_Log_File: mysql-bin.00010001
Read_Master_Log_Pos: 10637371
Relay_Log_File: mysqld-relay-bin.000001
Relay_Log_Pos: 21204900
Relay_Master_Log_File: mysql-bin.00010001
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
Replicate_Do_DB:
Replicate_Ignore_DB:
Replicate_Do_Table:
Replicate_Ignore_Table:
Replicate_Wild_Do_Table:
Replicate_Wild_Ignore_Table:
Last_Errno: 0
Last_Error:
Skip_Counter: 0
Exec_Master_Log_Pos: 10637371
Relay_Log_Space: 208190798
Until_Condition: None
Until_Log_File:
Until_Log_Pos: 0
Master_SSL_Allowed: No
Master_SSL_CA_File:
Master_SSL_CA_Path:
Master_SSL_Cert:
Master_SSL_Cipher:
Master_SSL_Key:
Seconds_Behind_Master: 21
1 row in set (0.00 sec)
mysql>

Leave a Reply

Your email address will not be published.