vCenter olmadan ESXi guest sunucuları açıp/kapatmak

Diyelim ki VMware vCenter’a ulaşamıyorsunuz veya sisteminize gui erişiminiz kısıtlı. Ama ESXi sunucularınızda bulunan bir sanal sunucunuzu açmanız ya da kapatmanız gerekiyor. Nasıl mı? Eğer daha önceden ESXi sunucunuzun SSH servisini aktifleştirmiş iseniz SSH ile bağlanarak, komut satırından “vim-cmd” komutu ile yapabilirsiniz. Eğer SSH servisini aktifleştirmemişseniz yapabilecek bir şey yok 🙂

vim-cmd komutu ile sanal sunucunun power işlemleri için ;

# ESXi hostta çalışan tüm sanal sunucuların listesi

vim-cmd vmsvc/getallvms

# Parametre olarak verilen sanal sunucunun power işlemleri

vim-cmd vmsvc/power.[on|off|reset|reboot|shutdown|suspend|hibernate|getstate]

Örneğin 12736 ID numaralı sanal sunucuyu reboot etmek için komut aşağıdaki gibi olmalıdır.

vim-cmd vmsvc/power.reboot 12736

ESXi üzerindeki guest sanal sunucularla ilgili diğer komutların listesini almak için “vim-cmd vmsvc/” komutunu kullanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz komutlar :

~ # vim-cmd vmsvc/
Commands available under vmsvc/:
acquiremksticket get.configoption power.off
connect get.datastores power.on
convert.toTemplate get.disabledmethods power.reboot
convert.toVm get.environment power.reset
createdummyvm get.filelayout power.shutdown
destroy get.guest power.suspend
device.connection get.guestheartbeatStatus reload
device.connusbdev get.managedentitystatus setscreenres
device.disconnusbdev get.networks snapshot.create
device.diskadd get.runtime snapshot.dumpoption
device.diskaddexisting get.snapshotinfo snapshot.get
device.diskremove get.summary snapshot.remove
device.getdevices get.tasklist snapshot.removeall
device.toolsSyncSet getallvms snapshot.revert
device.vmiadd gethostconstraints snapshot.setoption
device.vmiremove login tools.cancelinstall
devices.createnic logout tools.install
get.capability message tools.upgrade
get.config power.getstate unregister
get.config.cpuidmask power.hibernate upgrade

gurcan Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *