Mac OS X ‘de Juniper NSM (Network and Security Manager) GUI kullanmak

Juniper ‘in ISG/SSG serisi firewall, SA serisi SSLVPN cihazlarını yönetmek için kullanılan NSM (Network and Security Manager) yazılımı oldukça iyi bir JAVA tabanlı yazılım. Birden fazla cihazı tek ekranda yönetmek, tüm cihazların özelliklerine ve loglarına tek ekrandan erişebilmek en önemli özelliklerinden biri. Yazılımın tek kötü yanı yönetim için NSM ile birlikte verilen GUI clientin Mac OS X üzerinde native olarak çalışmıyor olması. GUI client yazılımının Windows ve Linux için versiyonları varken Mac OS X için henüz yok. Desteklenir mi o da bilinmez.

Mac OS X üzerinde NSM GUI kullanmak için, Linux için hazırlanmış olan paketini kullanacağız. Öncelikle NSM kurulu sunucunuzdan Linux NSM GUI Clientini SSH ile bağlanabileceğiniz herhangi bir linux sunucuya (NSM sunucuyu bu işlem için kullanabilirsiniz) download edin. Adresi aşağıdaki gibi olmalıdır.

https://nsm_sunucu:8443/installers/linux/install.bin

Mac OS X clientinizda X11 kurulu olduğundan emin olun. Linux sunucunuzun SSH servisinin “X11 Forwarding” özelliği açık değilse /etc/ssh/sshd_config dosyasındaki “X11Forwarding yes” satırının önündeki # işaretini kaldırın ve “/etc/init.d/sshd restart” komutuyla SSH servisini tekrar başlatın.

Mac OS X clientinizda Utilities altındaki X11 uygulamasını çalıştırın, daha sonra Terminal uygulaması açın ve terminalden X11 Forwarding özelliğini açtığınız linux sunucuya SSH ile aşağıdaki komutla bağlanın. Bağlandığınız kullanıcının root olmaması önerilir.

ssh -Y user@LinuxServerIP

Sunucuya bağlandıktan sonra aşağıdaki komutla DISPLAY ayarınızı değiştirin ve Mac OS X client olarak gösterin.

export DISPLAY=macosxclient_ip_adresi:0.0

Linux sunucuda download ettiğiniz install.bin dosyasını çalıştırın ve kurulumu başlatın. X11 forwarding sayesinde programın kurulumu linux sunucuda olmasına rağmen Mac OS X clientinizin ekranından kurulumu yönetebileceksiniz. Programı bağlandığınız kullanıcının home dizinine kurun. Kurulum bittikten sonra linux sunucuda NSM GUI clientin kurulduğu dizin içerisindeki NSM.lax dosyasının ismini NSM.lax.linux olarak değiştirin. Aşağıdaki adresten zip dosyasını download edin ve zip dosyası içindeki NSM.lax dosyasını linux sunucuda NSM GUI clientin kurulduğu dizin içerisine açın.


https://download.juniper.net/software/nsm/macClients/NSM.lax.mac.zip

Daha sonra, linux sunucudaki NSM GUI client kurulum dizinini içindekilerle birlikte aşağıdaki komutla arşivleyin ve arşiv dosyasını ve Mac OS X clientiniza kopyalayarak açın.

tar -zcvf NSM.tgz /home/username/NSM_install_dir/

Son olarak açtığınız arşiv dizinindeki çalıştırılabilir NSM dosyasını çift tıklayarak NSM GUI client ile NSM sunucuya bağlanabilirsiniz.

gurcan Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *